Nástroje pro stroje

Záruka vysoké kvality

Zajišťujeme nejlepší kvalitu pro naše zákazníky. Jak? Kromě práce se standardizovanými výrobními procesy jsme vybaveni moderními technologiemi a přesnými stroji. Jedním z nejdůležitějších aspektů našeho výrobního procesu je kontinuální ověřování  kvality v každém výrobním kroku . Máme velmi spokojené zákazníky, kteří jsou k nám loajální od doby začátku našeho podnikání.

„Jsme vybaveni nejmodernějšími stroji a používáme nejnovější technologie, s cílem nabídnout ty nejlepší nástroje té nejvyšší kvality“

Naše výrobní procesy pomocí moderních technologií

1. Výrobní postup začíná tvorbou  CAD dat  3D / 2D (SolidWorks). Akceptujeme výkresy produktů ve všech druzích formátů.
2. Optimalizace konstrukčního návrhu probíhá v přímé konzultaci se zákazníkem.
3. vlastní výroba nástroje začíná dělením materiálů na jednotlivé bloky. Tyto bloky jsou připravovány v našem konvenčním oddělení  (pila, soustruh, vrtačky,  frézka, bruska naplocho).
4. Používáme 2 CNC frézovací centra k odstranění většiny materiálu a dosažení finálního tvaru ve shodě s 3D tvarem modelu. (5i osé centrum, 3í osé centrum). Programování center probíhá pomocí CAM sofware (SolidCAM) . Video ukázka CNC frézování.
5. Případné tepelné zpracování provádíme ve spolupráci s externí firmou, která ručí za dodržení požadovaných vlastností.
6. Po tepelném zpracování provádíme broušení (naplocho nebo nakulato) pro dosažení požadovaných tolerancí a drsnosti povrchu.
7. Dalším krokem může být elektroerozivní  řezání * nebo jiskrové hloubení ** (drátová řezačka, hloubička)
8. Nástroje a formy jsou následně sestaveny a testovány na funkčnost. Pro testování nástrojů  jsme vybaveni vlastní testovací linkou s excentrickým lisem a hydraulickým lisem. Také jsme schopni provést test přímo u zákazníka na jeho vlastním zařízení.

3-milling-machine5-milling-machine-inside5-milling-machine-outsidewirecutting-machine
3* frézovací centra5* frézovací centra5* frézovací centraWirecutting Machine

*Elektroerozivní řezání se provádí pomocí drátu a elektického výboje. Jde zejména o dělení kalených ocelí (50-65 HRc). Výsledkem řezání je vždy kontinuální otvor, takže tato metoda je nejvhodnější pro řezání matric, jader a ostatních tvarů . Tento proces je velmi přesný a může být i kónický, s tolerancí cca. 0,01 mm. Proces elektroerozivního řezání je poměrně časově náročný a tudíž může v našich podmínkách běžet automaticky po dobu 24 hodin denně. Jsme schopni řezat do maximální výšky  260 mm.

Už jste někdy zkoušeli vrtat čtvercovou díru? My to můžeme to udělat!

**Pro jiskrové hloubení používáme měděné elektrody. Výsledný tvar  je zrcadlový obraz elektrody. Hodnota finálního, lehce zdrsněného povrchu je udávána ve stupnici VDI:
34 = hrubý
24 = technicky hladký
18 = hladký

grinding-sectiongrinding-sectionpreparation-section-2sparking-machine
Grinding SectionPreparation SectionPreparation SectionSparking Machine

Více informací?

Kontaktujte nás v případě dotazů, poptávek nebo zájmu o prohlídku naší firmy. Rádi Vám ukážeme naše výrobní procesy, kterými dosahujeme vysokého stupně kvality

Naše 5i osé frézovací centrum